Magma topp logo Til forsiden Econa

Michele J. Gelfand

Michele J. Gelfand er professor i psykologi ved University of Maryland i USA. Hun forsker på fenomener knyttet til kultur, forhandlinger, konflikt og mangfold. Hun er hovedarkitekten bak forskingen på kulturell strenghet og mottok i 2017 prisen for «Outstanding International Psychologist» fra den amerikanske psykologforeningen.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS