Arrangement

Moderne soldater og moralsk ansvar

I dagens globale samfunn med stadige krigsrelaterte konflikter er dette et høyaktuelt foredrag som vil gi grunnlag for refleksjon. Moralsk ansvar, og balansen mellom maktbruk og fredsbevarende styrker, er temaer rektor og professor Bård Mæland vil dekke.