Magma topp logo Til forsiden Econa

Mona Bråten

Mona Bråten er cand.polit. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1997. Forsker ved Fafo siden 1998. Arbeidsområder: HMS og arbeidsmiljø, personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS