Magma topp logo Til forsiden Econa

Morten Kringstad

Morten Kringstad er ph.d. fra University of Leeds og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, hvor han underviser innenfor økonomisk styring. Forskningen er først og fremst relatert til økonomiske problemstillinger innenfor profesjonell lagidrett, i tillegg til økonomisk styring. Han underviser også i sportsøkonomi ved Høgskolen i Molde.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS