Arrangement

Motivasjonsforedrag med Jon Gangdal

Motivasjon og mestring – erfaringer fra lagarbeid og ledelse under ekstreme forholdv/ Jon Gangdal; ekspedisjonsleder og deltaker ved mange Himalayaekspedisjoner, forfatter og bedriftsrådgiver.