Nå er valget til nytt representantskap i gang

Nå har du mulighet til å påvirke - bruk stemmeretten din. Siste utsendelse gikk ut i går, med lenke fra SurveyXact der du kan gå inn og stemme på de kandidatene du mener er best egnet fra din region til å være med å utvikle Econa de neste årene. Ønsker du tilsendt ny lenke, kan du sende en epost til atle@econa.no.

495725398

Foreningen er inne i en spennende utvikling, med ny strategi, ny organisering (Fagutvalg, Studentutvalg, Lønns- og arbeidslivsutvalg), medlemstilpasset CRM-system og flere større satsninger. Econas representantskap er foreningens høyeste organ, og er i front for at medlemsnytten maksimeres.

Bruk derfor stemmeretten din til å velge kandidater som skal ta de riktige beslutningene.

Vi har følgende antall kandidater i hver region:

1-      Oslo/Akershus – 27 kandidater til 10 plasser

2-      Sør- og Østlandet – 10 kandidater til 4 plasser

3-      Vestlandet – 12 kandidater til 5 plasser

4-      Midt- og Nord-Norge – 11 kandidater til 3 plasser.

10 av 22 har stilt til gjenvalg.

Avstemmingen foregår fra 5. januar og avsluttes 3. februar.

Det nye representantskapets første årlige møte er 12 - 13 mai 2017 og kandidatene blir valgt inn for 3 år.


Mer om Econas representantskap

Econas representantskap er foreningens høyeste organ. Representantskapet består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 6 studentrepresentanter. Representantskapsmøte avholdes 1 ganger i året.

Representantskapet skal blant annet:

- utarbeide visjoner og strategier for Econa
- påse at medlemsnytten maksimeres
- påse at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser
- fatte policy-beslutninger, utarbeide program og dokumenter
- godkjenne årsberetning med regnskap
- velge styre
- behandle vedtektsendringer
- holde seg løpende informert om relevante budsjetter og handlingsplaner

Relaterte artikler

28.08.2019
Nå starter jakten!
21.08.2019
Klar, ferdig, gå!