Nå er valget til nytt representantskap i gang

Fra 10. oktober til 10. november kan du være med å bestemme hvem som skal representere Econas medlemmer i de neste tre årene. Din stemme er viktig, men nesten viktigere er; hvem er det som stiller til valg?

Ønsker du tilsendt ny lenke, kan du sende en epost til atle@econa.no

Foreningen er inne i en spennende utvikling, med ny strategi og ny administrerende direktør. Econas representantskap er foreningens høyeste organ, og er i front for at medlemsnytten maksimeres.

Bruk derfor stemmeretten din til å velge kandidater som skal ta de riktige beslutningene. Som medlem skal du ha fått en e-post fra Econa med de du kan stemme på. Lykke til!

Vi har følgende antall kandidater i hver region:

1-      Oslo/Akershus – 39 kandidater til 10 plasser

2-      Sør- og Østlandet – 9 kandidater til 4 plasser

3-      Vestlandet – 9 kandidater til 6 plasser

4-      Midt- og Nord-Norge – 10 kandidater til 4 plasser.

Avstemmingen foregår fra 10 oktober og avsluttes 10. november.

Det nye representantskapets første årlige møte er 8.-9. mai 2020. Kandidatene velges for 3 år.


Mer om Econas representantskap

Econas representantskap er foreningens høyeste organ. Representantskapet består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 6 studentrepresentanter. Representantskapsmøte avholdes 1 ganger i året.

Representantskapet skal blant annet:

- utarbeide visjoner og strategier for Econa
- påse at medlemsnytten maksimeres
- påse at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser
- fatte policy-beslutninger, utarbeide program og dokumenter
- godkjenne årsberetning med regnskap
- velge styre
- behandle vedtektsendringer
- holde seg løpende informert om relevante budsjetter og handlingsplaner