Nå skal det feires!

Både styreleder Tom O. Kleppestø og administrerende direktør Tom Bolstad i Econa er skjønt enige om en ting: Det skal være lov å feire med brask og bram når man fyller 75 år!

 

Tom Tom intervju hjemmesideDen 28. februar 1939 ble Bedriftsøkonomisk Forening høytidelig og offisielt stiftet på en hybel i Stensgate 10 i Oslo. Dette var starten på en 75 års lang historie for Econa – organisasjonen av og for økonomer. 

Jubileet er en fin mulighet til å synliggjøre og tydeliggjøre Econa, og snakke litt høyere enn vanlig. Tre år etter at organisasjonen skiftet navn fra Siviløkonomene til Econa er det fremdeles for få som har fått med seg hva Econa er og står for. Dette vil styreleder Kleppestø (til venstre på bildet) gjøre noe med, og han vil aktivt bruke jubileet til å øke folks kunnskap om organisasjonen. 

Full gass

75-årsjubileet vil bli brukt som et middel for å nå Econas mål om å arbeide for økt betydning av økonomers og økonomifagenes betydning i samfunnet. Econa-medlemmer bidrar vesentlig til norsk velferd og verdiskaping.

- Jubileet er en fin anledning til å reflektere over hva som har skjedd i løpet av Econas 75 år, og hva organisasjonen skal være i tiden fremover, fremhever Kleppestø. Blant alle daglige oppgaver er det viktig å sette en fot i bakken og tenke over hva som er viktig. Det er som vanlig full gass som gjelder, men små hvileskjær er av og til nødvendig, påpeker han.

Feiring

Econas medlemmer fra nord til sør i landet vil merke at Econa fyller år. All kommunikasjon vil være preget av jubileet og alle får muligheten til å melde seg på lokale jubileumsarrangementer i regi av lokalavdelingene. I tillegg skal det være en stor nasjonal konferanse i Oslo på høsten, der alle medlemmer er velkomne til å delta. Økonomifaget og økonomen skal stå i sentrum for konferansen.

- Vi har som mål å få inn store, profilerte navn som kan gi oss spennende og faglig påfyll. I tillegg til den faglige delen skal vi ha jubileumsfest på kvelden – av og for økonomer. Informasjon og invitasjon vil bli sendt til medlemmene og det er også lurt å følge med på econa.no, sier administrerende direktør Tom Bolstad.

Bolstad fortsetter: Vi ønsker å gi noe tilbake til medlemmene, i form av noe av det viktigste vi som organisasjon kan bidra med, nemlig nettverksbygging og faglig påfyll. Derfor jobber vi for at det blir spennende temaer og innledere til både de lokale og det nasjonale arrangementet. I tillegg blir det en arena for å treffe gamle og nye bekjente, med samme utdanningsbakgrunn, men med et vidt spekter av jobberfaringer og ikke minst utfordringer.

Milepælen Bologna

Når Econa-lederne ser tilbake på viktige milepæler for organisasjonen, trekkes Bologna-prosessen fort frem. Den internasjonale utdanningsprosessen endte med at økonomiutdanningen i Norge og mange andre land ble femårig.

- I starten var økonomiutdanningen toårig. Etter hvert har kravene til økonomifaget og økonomen økt, og utdanningen har blitt plusset på. Etter sterk påvirkning fra Econa ble det en masterutdanning i 2006. Vi har forvaltet siviløkonomtittelen på en forsvarlig måte i samarbeid med skolene som har gitt tittelen. Etter 2010 åpnet Econa opp for andre med mastergrad i økonomi og administrasjon, noe som gir oss enda større betydning og faglig tyngde, sier Kleppestø.

Verdien av medlemskap

Econa har skapt mange faglige møteplasser opp gjennom årene, både sentralt og ikke minst rundt om i våre 14 lokalavdelinger i det ganske land.

Lønnsstatistikken er også et av Econas viktigste tilbud til medlemmene, som har sin historie helt tilbake til 1941.

- Lønnsstatistikken har vært et viktig bidrag til våre medlemmers lønnsdannelse og det er forhåpentligvis et nyttig verktøy for arbeidsgiverne, sier Econa-lederne. Summen av alle aktiviteter og det faglige fellesskapet gjør at nærmere 20 000 masterutdannede økonomer velger å være medlem av Econa. 

Kleppestø og Bolstad påpeker videre at behovet for å være medlem kan gå i livsfaser:

- Som student og nyutdannet har du behov for kræsjkurs, karriereveiledning og CV-gjennomlesing. Får du problemer med jobben, står det dyktige advokater til rådighet som vet mye om konfliktpotensialet nettopp hos våre medlemmer. Får du problemer i samlivet og blir alene, har du kanskje ekstra behov for noen sosiale møteplasser med likesinnede i en periode. Jobber man selvstendig eller har lite kontakt med fagmiljøer, er det mange møteplasser gjennom Econas lokalavdelinger. Og alle har til tider bruk for faglig påfyll, lønnsstatistikk og de økonomiske medlemsgodene som får gjennom Econa.

Glasskula

Når Tom og Tom ser inn i glasskula for Econas fremtid, fremmer de at de vil jobbe for at organisasjonen skal få større betydning, både blant medlemmene og i samfunnet for øvrig. I tillegg er de svært opptatt av at Econa skal få flere medlemmer.

- Vi skal ikke vokse for størrelsens skyld, men vi ser at med økt medlemsantall får vi større gjennomslagskraft for saker som er viktige for våre medlemmer, både i paraplyorganisasjonen Akademikerne og i resten av samfunnet.  Dessuten skal vi fortsette å jobbe med å bli tydeligere og utnytte det store potensialet som ligger i organisasjonen, sier begge.

Kleppestø avslutter med håpet om at økonomer skal melde seg inn i Econa med hodet, men bli med hjertet – slik han selv har vært medlem siden studiedagene ved NHH på 80-tallet.

Les mer om Econas 75 års jubileum