Når bør du avslå et jobbtilbud?

Det er mye bevegelse i arbeidsmarkedet for tiden, og mange er ute og ser seg om etter nye muligheter. Konkurransen er hard om attraktive jobber, men vær oppmerksom på hva du faktisk signerer på i en ansettelseskontrakt. Det å gjøre litt research i forkant er ofte lønnsomt for å komme best mulig ut av det.

Det å gjøre noen undersøkelser i forkant er ofte lønnsomt for å komme best mulig ut av det.
Noen ganger er det best å avslå et jobbtilbud man har mottatt. Selv når du er desperat i din jobbsøking, kan det være smart å avslå, for eksempel når det ikke er samsvar mellom hva du ønsker, og hva som blir tilbudt i rollen.

Det kan være mange gode grunner til å avslå et jobbtilbud. Av og til tilbys det lønn som ikke er konkurransedyktig, ansvar og myndighet står ikke i stil med det du ønsker, det er ikke muligheter for karriereutvikling, eller det er rett og slett ikke god kjemi mellom deg og den nye lederen, teamet, kollegaer eller selskapets verdier og kultur.

Lande den rette jobben

Målet med å være jobbsøker er naturligvis å lande ny jobb, men det er viktig å evaluere jobbtilbudet nøye for å være samstemt. Er du usikker på om dette er rette jobben for deg, så be om mer tid til å evaluere tilbudet, og snakk med venner eller andre som kjenner deg og kan gi deg ærlige tilbakemeldinger om hva de tenker.

Når du er usikker på om dette er rett valg av ny jobb, kan du be om å få snakke med din kommende leder, avstemme kjemi og finne ut om lederstilen til din potensielle leder er slik du ønsker og trives med. Det relasjonsmessige er ofte grunnen til at det blir konflikter og mistrivsel i arbeidsmiljøet og mellom ansatte.

Hvis du er usikker på om dette er rett leder og lederstil for deg, kan du undersøke muligheten for å snakke med kollegaer som du eventuelt skal jobbe sammen med, og gjerne utforske arbeidsmiljøet med spørsmål som:

  • Hvordan vil du beskrive din leders lederstil, lederstøtte, oppmerksomhet, tilbakemeldinger, evne til å motivere? Anerkjennelse av utført arbeid?
  • Hva liker du best med lederen din?
  • Hvilken lederstøtte opplever du i hverdagen?

I og med at de fleste av oss er kunnskapsmedarbeidere, er det viktig å få oversikt over hvilke utviklingsplaner en eventuelt ny organisasjon har. Legges det vekt på utvikling, eller vil man stagnere og være mindre attraktiv når man igjen er på utkikk etter nye muligheter?

Penger er viktig: Er firmaet økonomisk stabilt, og er selskapet i vekst eller stagnasjon (sist inn, først ut)?

Er produktene/tjenestene som tilbys, anerkjente? Organisasjoner som sliter, må ofte kutte kostnader, ofte i form av å redusere antall ansatte.

Mulighet for å stige i gradene

Jobber med klare karriereveier er viktig å ha kjennskap til, slik at man opplever at det er karrieremuligheter internt. Hvis arbeidsgiver ikke kan vise til klare karriereveier, bør man kanskje vurdere å avslå jobbtilbudet. I tillegg er det viktig å være bevisst på reell turnover, som gir indikasjoner på hvor godt folk trives.

Lønn og ansattgoder er ofte grunnen til at man velger å avslå et jobbtilbud. Vær sikker på at du får konkurransedyktige betingelser, og sjekk gjerne ut lønnsstatistikker hos fagforeninger og andre.

Vær forsiktig med å kun ha lønn i fokus – kanskje vil du få noen ferdigheter i en ny jobb som vil gjøre deg betydelig mer attraktiv i fremtidens arbeidsmarked.

Bruk tid på å vurdere tilbudet, og avklar eventuelle spørsmål med ny arbeidsgiver før du eventuelt takker endelig nei til jobben. Vær også bevisst på å ha en ryddig prosess når du takker nei – ofte møter man hverandre igjen senere i livet i ulike roller.

Skrevet av Reidar Myrvang

Råd fra Econas advokater

Trenger du råd om ansettelsesavtalen? Econas advokatkontor tilbyr kostnadsfri juridisk rådgivning i saker som gjelder arbeidsforholdet ditt. 

Er du student, kan du sende inn din første arbeidsavtale for en sjekk hos våre jurister før du signerer.