Næringslivet må være en pådriver for grønn omstilling

Karen Helene Ulltveit-Moe etterlyser mer forskning på klimaendringer fra et økonomisk ståsted i DN 14. februar. Hun heiser varselflagget for at økonomer ikke må svikte når klimakrisen skal løses.

Adm.dir. Nina Riibe i Econa om næringsliv og klima

Det er ingen tvil om at det må forskes mer. På gjennomførbar klimapolitikk og på fremtidens bærekraftige forretningsmodeller. Men økonomene har også et særskilt ansvar i å løse klimautfordringene. Dette ansvaret oppfylles best ved å la økonomer gjøre det økonomer kan best: Finne effektive og lønnsomme måter å drive forretning på.

Det er ute på arbeidsplassen den grønne omstillingen skjer. I dagens samfunn betyr derfor bærekraftige forretningsmodeller at bedriften skal være økonomisk lønnsom over tid ved å redusere sine negative påvirkninger på klima, miljø og samfunnet. Bedriftene – små, mellomstore og store – basert på bærekraftige forretningsmodeller, vinner i dag, i morgen og på lengre sikt.

Og det må fortsatt være business i bånn: De sorte tallene må bli grønne tall, slik at lønnsomheten både er økonomisk og bærekraftig. Flere norske bedrifter har vist at det er mulig, og det er på tide at resten følger. Grønne investeringer, sirkulærøkonomi, digitalisering og delingsøkonomi må bli en integrert del av det grønne næringslivet og de nye forretningsmodellene.

Ulltveit-Moe trekker frem forskere som viktige influensere. Men de influenserne som er tettest på, det er økonomene i bedriftene - små som store - som viser at grønn omstilling er mulig og lønnsomt.

Nina Riibe er administrerende direktør i Econa.