Næringsutvikling i innlandet

Econa Hedmark og Oppland lyktes med arrangementet «Næringsutvikling i innlandet» å markere at innbyggerne i de to fylkene har mye de kan være stolte av.

I 2013 ble Lillehammer kommune i Oppland rangert som nummer 34 på NHOs Nærings-NM, som måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. I samme Nærings-NM ble Engerdal kommune i nabofylket Hedmark rangert nest sist av landets 428 kommuner. Med andre ord finnes det kun én kommune i hele Norge som scorer lavere enn Engerdal på parametere som næringslivets størrelse, bedrifters lønnsomhet og antall nyetableringer.

Med dette som bakteppe inviterte Econa Hedmark og Oppland til diskusjon om hvordan man lykkes med næringsutvikling i innlandet. Arrangementet fant sted på Domkirkeodden i Hamar 5. juni.

Til å innlede hadde Econa Oppland og Hedmark invitert eiendomsinvestor og brumunddøl Arthur Buchardt. Han fortalte om hvordan han har grepet muligheter og iverksatt tiltak fremfor å bruke tid på å be om andres erfaringer. Administrerende direktør Sverre Narvesen fra SINTEF Raufoss Manufacturing delte historien om hvordan selskapet han jobber for har økt produktiviteten med 35 % de siste årene ved hjelp av vellykkede samarbeid med andre selskaper på Raufoss.

Direktør i NHO Innlandet Christl Kvam holdt et inspirerende foredrag om å overse fylkes- og kommunegrenser og heller fokusere på de unike produkter og  tjenester bedrifter i Hedmark og Oppland kan tilby. Mat, treverk og oljeleveranser er eksempler på industrier der fylket kan skape konkurransefortrinn i fremtiden.

Christl KvamChristl KvamChristl Kvam
Direktør i NHO Innlandet, Christl Kvam

Oppland og Hedmark fylkeskommuner var representerte ved fylkesordfører i Oppland Gro Lundby og fylkesrådsleder i Hedmark Per Gunnar Sveen. De fortalte hvordan fylkene arbeider sammen for å løse innlandets utfordringer. 

Domkirkeodden satt en flott ramme rundt arrangementet, og tidligere Lotto-vert og kultursjef i Ringsaker kommune, Asle Berteig, ledet arrangementet med kyndig hånd. Med seg på laget hadde han musiker Karoline Amb fra Ringsaker. Kveldens underholdning tok utgangspunkt i Prøysen-jubileet, og gjennom tekster med og uten musikk slo de to en gang for alle fast at Prøysen også egner seg for voksne.

Asle BerteigAsle BerteigAsle Berteig
Tdiligere Lotto-vert og kultursjef i Ringsaker kommune, Asle Berteig, ledet arrangementet

I overkant av femti deltakere hadde funnet veien til Domkirkeodden denne ettermiddagen. Samtlige lot seg imponere av at styret i Econa Hedmark og Oppland hadde klart å sy sammen et program som utfordret til å tenke annerledes og til å ta sjanser, samtidig som det markerte at innbyggerne i Hedmark og Oppland har mye de kan være stolte av.