Arrangement Faglig

Nedbemanning og omorganisering

Hva er dine rettigheter i en nedbemannings - og omstillingsprosess?