Nedgang i søkertallene til økonomisk-administrative fag

Selv om færre søker seg til økonomisk-administrative fag, er dette den nest mest populære studieretningen. Kun helsefag har flere søkere. Masterutdannede økonomer er mindre konjunkturavhengige, og vi i Econa erfarer fortsatt at de aller fleste får jobb før eller kort tid etter studieslutt. Se tallene fra Samordna opptak.

Totalt sett har 132 021 personer per april 2016 søkt høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 4000 flere søkere enn i 2015, det vil si en økning på 3,2 %.

Antall søkere per studieplass er i gjennomsnitt 2,4, det samme som i 2015.
Tabell 1

Fortsatt er de økonomisk-administrative fagene populære, med nest høyest antall førstevalgsøkere per studieplass. Men som vi kan se av tabellen under er det store forskjeller mellom de ulike studietilbudene. Det spenner fra 0,4 søkere pr studieplass på økadm i Harstad til 23,6 søkere ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved NHH er det i år 1892 førstevalgsøkere på 470 studieplasser, dvs. 4 søkere pr studieplass, en nedgang på 10,6 % fra i fjor. Dette sier imidlertid ingenting om kvaliteten på søkerne.

De utrygge tidene gjenspeiles tydelig i studievalget. Mens trygge utdanningsretninger som lærer og sykepleie gjør et kraftig byks, er det i år kun 31 søkere til de 29 plassene innen petroleum ved NTNU. Det er en nedgang fra 420 søkere til 53 plasser i 2013, og fra i fjor er det en halvering.

Like dramatisk er det heldigvis ikke innen de økonomisk-administrative fagene. Masterutdannede økonomer har en bredere utdanning som er etterspurt i alle sektorer og bransjer. De er derfor mindre konjunkturavhengige, og Econa erfarer fortsatt at de aller fleste får jobb før eller kort tid etter studieslutt.


Antall førstegangssøkere målt opp mot antall planlagte studieplasser 

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse og av den grunn ikke en del av Samordna opptak.

Kilde: Samordna Opptak, http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2016/