Nekrolog for Per Grøholt

Forfatteren, ledelsesutvikleren, den samfunnsengasjerte siviløkonomen og foreningens styreleder i perioden 1974-76 er gått bort i en alder av 83 år. Per gikk ut fra NHH i 1957 mens skolen fortsatt holdt til på Muséplass i Bergen, med 50 studenter på hvert kull.

Det er rart å skrive denne nekrologen bare 6 måneder etter at hans forgjenger som styreleder, Knut T Giæver, gikk bort. De to var sammen om å bygge bro mellom de yngre og eldre siviløkonomene den gangen sent på 1960-tallet da foreningen holdt på å sprekke.  Å starte «Yngre Siviløkonomers Forening» var et alternativ som var oppe til diskusjon blant mange på de «store kullene» som da ble uteksaminert. 

Som medlem av Landsmøtekomiteen av 1968 var han filosofen og tenkeren. Han engasjerte seg i den faglige delen av komiteens arbeid og talte sterkt for en systematisk videreutdannelse og forbedring av foreningens tidsskrift Bedriftsøkonomen. Men først og fremst var Per den samfunnsbevisste. Vi siviløkonomer hadde, som ledere, et særansvar for at næringslivet forsto og tok sitt sosiale ansvar alvorlig.

Dette syn preget også hans arbeid som foreningens formann.  Og foreningsarbeidet ga seg et helt konkret uttrykk, da han allerede året etter sin fratreden ga ut boken
«Næringslivets sosiale ansvar» med undertittel:
«Bedriften på katastrofekurs eller på vei mot større ansvar overfor individ og samfunn?»

Boken førte til møter og engasjerte debatter i lokalavdelingene. Mange bedrifter tok opp hansken og startet interne diskusjoner om hvordan de skulle forholde seg til dette.

Per skrev ytterligere tre bøker om ledelse hvor han presenterte nye ideer og tanker, egnet til å få folk til å tenke nytt.

I 1983 ble Per direktør og FOU-sjef i NILA  med ansvar for faglig utvikling og topplederprogrammer. Dette arbeidet videreførte han som partner i Senter for Ledelsesutvikling.

Vi som hadde gleden av å jobbe med Per i foreningen vil huske ham som et engasjert og inspirerende menneske. Han bidro utvilsomt til endrede holdninger at vi fikk øynene opp for den sosiale dimensjonen ved det å lede. Det ga oss viktig korreksjon til de mer harde fag og verktøykassen vi fikk med oss fra høyskolen. 

Ole Chr. Gulli