Nemndsbehandling om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene brøt 31. januar forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene behandles i særskilt nemnd 19. april

Train Series

Forhandlingene som har pågått fra tidlig i fjor høst har vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre særlig når det gjelder størrelsen på godtgjørelsene til kost og kilometergodtgjørelse, forsikring og når det gjelder kompensasjon for reisetid. Det faktum at Stortinget har innført beskatning både på kilometergodtgjørelsen og fra 1.1.18 også på kost, har ikke gjort forhandlingene lettere.

Inntil en særskilt nemd har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.

De to særavtalene forhandles mellom partene i staten, men benyttes i stor grad av de fleste virksomhetene i andre sektorer også.