Arrangement Faglig

Nettverkskveld - Fremtidens økonom

Velkommen til årets nettverkskveld med Econa Nordland. I år som i fjor tar vi for oss spennende tema og legger opp til god dialog rundt bordet. I år er tema «fremtidens økonom». Det vil bli flere korte innlegg med ulike innfallsvinkler på hvem fremtidens økonom er, hva en bør kunne, og hvilke utfordringer bedrifter møter i årene fremover.