NHH strammer inn karakterprakisen

Lørdag 24. januar kunne vi lese i landets aviser at NHH nå strammer inn karakterpraksisen på masteroppgavene, og at de vil sette et tak på 30 prosent som gis karakteren A.

I dag er det for mange som får toppkarakterer på masteroppgaven, og det gjelder ikke bare ved NHH. I følge en karakterundersøkelse av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) fikk rundt 85 prosent av masteroppgavene i økonomi og administrasjon de siste åtte årene karakteren A eller B. Det gjør at man ikke skiller de fremragende – det vil si de nasjonale forskertalentene – fra de alminnelig flinke kandidatene. Vi får en samling i toppen, og det bidrar til å devaluere verdien av karakterene.

NRØA utarbeidet med denne bakgrunn i 2014 nye og strengere karakterbeskrivelser for masteroppgavene, som de i fjor høst ba institusjonene ta til følge. NRØA er riktignok kun er rådgivende organ, og har ikke mandat til å pålegge institusjonene å skifte kurs. Det er derfor prisverdig at NHH, som den bjellesauen de er på fagområdet, nå går foran i implementeringen av de nye karakterbeskrivelsene. Mitt inntrykk at er de små ser til de store, mens de store mener at de kan ha høyere karaktersnitt enn de små fordi de har høyere inntakssnitt og dermed bedre studenter. Dermed har man en spiral på vei til himmelen. At NHH går foran ser vi derfor på som viktig, og vi håper og tror at de øvrige lærestedene vil følge etter.

Det er imidlertid viktig for studentenes skyld at det klart og tydelig kommer frem på vitnemålet at det nå er et nytt karakterregime, slik at arbeidsgiver blir klar over at karakterene før og etter 2015 ikke lar seg sammenligne. Et tiltak bør være å oppgi karakterfordelingen på vitnemålet.