Norges Handelshøyskole

Dine interesser, vårt ansvar!

Econas studentgruppe ved Norges Handelshøyskole tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg. Som medlem av Econa har du muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø og knytte nettverk ved å delta på disse arrangementene.

I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud. Noen av de viktigste er:

  • Karrieresenter
  • CV- og søknadsretting
  • Juridisk bistand ved inngåelse av arbeidskontrakt
  • Rådgivning ved forhold som gjelder husleiekontrakt
  • Nettverk gjennom ca. 24 000 medlemmer
  • Gunstige bank- og forsikringstilbud gjennom Danske Bank og Econa Forsikring, samt andre gode rabattavtaler
  • Fagtidsskriftet Magma på nett for bachelorstudenter, og i tillegg per post for masterstudenter

Lurer du på noe eller har du gode forslag til arrangementer ved din skole, ta kontakt med styreleder ved ditt studiested.
Har du spørsmål angående studentmedlemskap i Econa ta kontakt med studentansvarlig: simen@econa.no

Er du enda ikke medlem? Meld deg inn her.  


 

Norges Handelshøyskole

Leder

Eivind Emil Andersen

Send e-post

Telefon: 95866080

Antall medlemmer: 655