Arrangement

Norsk Kundebarometer 2009

Norsk Kundebarometer (NKB) er etablert som den viktigste målestokken for kundetilfredshet i Norge, og 5 mai 2009 offentliggjøres resultatene fra den årlige kundebarometerundersøkelsen ved Handelshøyskolen BI.