Arrangement Ledelse

Norsk ledelse i historisk perspektiv

Vil du forstå mer om lederrollen, og hvordan den er blitt formet? Hva kan utviklingen frem til i dag bety for din lederrolle i fremtiden? I dette møtet tar vi en fot i bakken og for å se ledelsesfaget i et historisk perspektiv. Foredragsholder Knut Wollebæk innleder om hvordan ledelse er utviklet i det norske samfunnet fra førmiddelalder til nyere tid, om fremveksten av ledelse og lederutvikling som fagområde, samt om politiske forhold som har dannet rammebetingelser for ledelse, lederutvikling og «den norske modellen». Wollebæk vil deretter utfordre oss til refleksjon før han avrunder med noen synspunkter om fremtiden.