Arrangement STUDENT Faglig

Norsk økonomi mot 2050

2020 har så langt vært preget av korona-pandemien. Virkningen på næringslivet er denne gangen ganske annerledes enn andre kriser vi har opplevd. Helsekrisen med nær 1 million døde globalt har gitt en global økonomisk krise og kraftig prisfall på Norges viktigste eksportvare, olje og gass.