Ny høring om skattefradrag for pensjonssparing

Econa er i utgangspunktet positive til regjeringens forslag om ny ordningen IPS (Individuell Pensjonssparing) som gir skattefradrag for pensjonssparing på inntil 40 000 kroner i året. Det gir et fradrag på 9600 kroner i året ved maksimal sparing og dagens skattesatser.

Hva innebærer den forslåtte IPS ordningen?

Blir ordningen vedtatt er det viktig å være klar over følgende: - Midlene du setter inn er låst til pensjon til du er 62 år og uttak etter det er også regulert med uttaksperiode på minst 10 år. Har du spart mye blir perioden lengre. - Du kan aktivt forvalte innskuddene slik du vil.

Hva betyr fradraget?

Ordningen legger opp til at du kan spare inntil 40 000 kroner i året, hvor du får 24% fradrag etter dagens skatteregler. Skatt betales den dagen du tar ut pensjon etter samme regel som du får fradrag. I praksis er det en subsidie gjennom utsatt skatt. Det betyr at staten "låner" deg skattefradraget slik at du kan investere dette i framtidig pensjon. Av det du investerer er det du som betaler direkte 30 400 kroner og staten som indirekte gir deg et slags lån på 9 600 kroner for å investere i pensjon. For statens del sikrer det inntekter i framtiden og det gir grobunn for mer penger inn i finansmarkedene slik at de blir mer stabile.

Bare et supplement til de som vil.

Subsidienes størrelse er ikke stor i pensjonssammenheng. Det er med andre ord et supplement til pensjonssparing for den som ønsker det. Forslaget kan aldri erstatte vanlig tjenestepensjon.