Ny OECD-rapport: Ingen "mastersyke"

Ifølge nye tall fra OECD bør Norge heller være bekymret for at for få tar høyere utdanning, ikke at for mange gjør det. Det mener Econas leder Tom Bolstad.

University Students Between Lectures

Flere har de siste årene tatt til orde for at Norge er rammet av en «mastersyke», der altfor mange unge tar høyere utdanning sammenliknet med arbeidslivets behov. OECDs årlige rapport om utdanningssektoren, «Education at a Glance» gir imidlertid et annet bilde, ifølge Dagbladet 24. november. Den viser at Norge både ligger under OECD-snittet når det gjelder andelen voksne med utdanning på mastergradsnivå, og at vi også ligger under andelen i våre naboland.

- Jeg har tidligere sagt at det er en besynderlig idé at mindre utdanning er løsningen for et høykostnadsland som Norge, sier Tom Bolstad. For en stund siden kom arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter, Virke og KS med utspill om at vi utdanner for mange med mastergrad i Norge. Det var angivelig en «mastersyke». Les kronikken "Masterhypokonderne" i Ukeavisen Ledelse. 

Les mer om utdanning og karriere på Econas nettsider