Arrangement

Ny pensjonsreform – hva betyr dette konkret for deg?

1. januar 2011 trådte nye regler for alderspensjon i folketrygden, private tjenestepensjoner og AFP i kraft. Alle har vi hørt om den nye pensjonsreformen, men få vet konkret hva som reformen innebærer.