Ny plan for bachelor i økonomi og administrasjon – So what?

Hvilke krav skal stilles til siviløkonomutdanningens bachelordel? Hva skal den inneholde og hvordan skal den organiseres? Dette får du vite 13. november. Da beslutter Universitets- og høgskolerådet vilkårene for å tildele tittelen.

- Innholdet og kvaliteten i bachelorstudiet er grunnsteinen i siviløkonomutdanningen. I tråd med endringene i samfunnet, må også denne endre seg. Hvis ikke utspiller den sin rolle og blir irrelevant. Derfor er dette viktig, sier fagsjef Joakim Østbye i Econa. Han har sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet det nye forslaget, som skal besluttes i november.

12.-13. november vedtar Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for økonomi og administrasjon nye minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), og vilkår på bachelornivå for tildeling av tilleggsbetegnelsen siviløkonom.

Digitalisering, etikk og internasjonalt fokus er stikkord i den nye planen.

Større fleksibilitet, men strenge krav til kvalitet

Østbye mener den nye planen vil bidra til større fleksibilitet for institusjonene til å utvikle nye og tidsaktuelle studietilbud.

- Mens den gamle bachelorplanen var svært detaljert, er den nye langt mer overordnet. Det legges vekt på overordnede læringsutbytter på programnivå, og så blir det mer opp til institusjonene å definere og tilpasse faginnholdet. Men det settes strenge krav til kvalitetssikring og at det er tilstrekkelig progresjon i studietilbudet. Det er svært viktig for at vi ikke skal svekke kvaliteten i tilbudet.

Internasjonalt fokus

Den nye planen er svært tydelig på at bachelorprogrammet skal utdanne kandidater som har kompetanse til å operere i et internasjonalt arbeidsmarked. Internasjonalisering skal derfor stå sentralt i utdanningen, og det stilles krav om at studieprogrammet skal gi mulighet for internasjonal studentutveksling.

Samtidig må en slik utveksling ikke hindre at studenter som tar deler av sitt bachelorprogram i utlandet kan tildeles tilleggsbetegnelsen siviløkonom, slik det har vært fram til nå. Derfor åpnes det opp for en mer skjønnsmessig vurdering av det samlede læringsutbyttet for opptak til masterdelen av siviløkonomutdanningen. Bakgrunnen er at internasjonale bachelorprogram ikke alltid er sammenlignbare med norske program når det gjelder struktur og studiepoengbelastning.

- Dette mener jeg er en klar forbedring, som legger til rette for mer internasjonalisering, sier Østbye. -Internasjonalisering er viktig for kvaliteten og relevansen i studiene, og vi må derfor ikke ha for rigide studiepoengkrav som måler noe annet enn det vi ønsker. Samtidig er det viktig å understreke at hovedregelen er minimum 120 studiepoeng innen de økonomisk-administrative fagområdene også for studenter fra internasjonale studieprogram. Det er altså på ingen måter fritt fram.

Mer digitalisering i utdanningen

Videre har den nye planen et mye tydeligere teknologi- og digitaliseringsfokus, noe som bare blir viktigere og viktigere.

- Økonomiske styringsverktøy og nye forretningsmodeller blir stadig mer digitalisert, og det setter nye krav til økonomen. Det er derfor viktig at vi henger med, hvis ikke blir vi ikke relevante. Men her jobbes det allerede godt ved flere institusjoner, mener Østbye.

Etikk mer enn «nice to know»

Nytt er også et langt sterkere fokus på etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB). Dette løftes nå inn som et hovedfagsområde, og det øremerkes flere studiepoeng til disse emnene.

-Både næringslivet og studentene etterspør mer kompetanse innen dette området, og da er det viktig at det følges opp av institusjonene. Dette er ikke lenger et «nice to know», men et «must» for enhver økadm-kandidat som skal være relevant og attraktiv i arbeidslivet, sier Østbye.

Så – er dette viktig og nyttig? Forhåpentligvis er svaret ja. Vi trenger utdanninger som utvikler seg i tråd med behovene i arbeidslivet som møter de utfordringer vi står ovenfor på en dynamisk og kunnskapsbasert måte. Ifølge Joakim Østbye, legger denne planen til rette for det. Så er det opp til utdanningsinstitusjonene å sørge for reell forbedring og utvikling. Det kommer til å koste – hver dag.