Ny sjef i Econa

Siviløkonom Nina Riibe (52) blir ny administrerende direktør i Econa fra 15. august. Riibe har sju års erfaring fra Geelmuyden Kiese, sist som leder for de 100 ansatte i Norge. Det siste året har hun vært partner i konsulentselskapet Considium.

Nina Riibe (adm.dir.) og Jan Penne (styreleder), Econa

Første store oppgave blir arbeidet med en ny strategi for hvordan organisasjonen skal være relevant også i fremtiden.

– Det finnes ikke noe typisk Econamedlem, sier Riibe. Men Econa organiserer 22.000 masterutdannede økonomer som er opptatt av gode beslutninger og gode resultater. I løpet av karrieren får 80 prosent av medlemmene lederansvar i en eller annen form. Vi skal ivareta arbeidstakerne, være en attraktiv karrierepartner, og samtidig være et interessefellesskap for god ledelse og verdiskapning i samfunnet.

Econa har røtter helt tilbake til 1939. Samtidig er organisasjonen opptatt av å se fremover og ruste medlemmene for et arbeidsliv i endring. I tillegg til tung kommunikasjonsfaglig bakgrunn, har Riibe bred CFO-erfaring. Hun har jobbet med ledelse og organisasjonsutvikling, og er opptatt av å se gode resultater i enden av prosesser.

– Omstilling og resultatoppnåelse bør være hedersord, det er helt nødvendig for en bærekraftig og sunn utvikling av fremtidens samfunns- og næringsliv. Vi skal være stolte av verdiskapningen Econas medlemmer står for, sier hun.

– Econa bygger på et foreningsdemokrati som styres av valgte organer, og der frivilligheten står sterkt. Samtidig skal jeg som leder sørge for gode rammebetingelser for de 30 ansatte i administrasjonen som sørger for kontinuitet i driften og gode tilbud til medlemmene, sier Riibe. 

Riibe kjenner foreningen godt, og har vært styremedlem i Econa Oslo/Akershus siden april 2018.

– Det er imponerende hva denne administrasjonen har fått til i samarbeid med mange frivillige i alle organisasjonsledd. Jeg ser virkelig frem til å bli kjent med hver og en, sette kursen sammen og jobbe mot nye mål i felleskap, avslutter hun.

Nina Riibe overtar etter Tom Bostad som har varslet at han går av over sommeren etter åtte år i lederstolen.

Administrerende direktør ansettes av Econas hovedstyre. Fra 25. mai (representantskapsmøtet) består hovedstyret av:

Jan B. Penne, styreleder
Trude Nilsen, nestleder
Morten Skaarer, leder Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU)
Tor W. Andreassen, leder Fagutvalget (FU)
Live Olsen Hølmo, leder Studentutvalget (SU)
Thor Sollied Ihle, nestleder Studentutvalget (SU)
Mette Talseth Solnørdal, styremedlem
Stina Kommedal, styremedlem
Maiken Skirstad Mo, styremedlem
Joakim Østbye, ansattvalgt styremedlem

Kontaktperson i Econa: Kommunikasjonsansvarlig Gry Ljøterud, gry@econa.no, tlf. 905 88 817 

Bilde: Nina Riibe og styreleder Jan B. Penne