Ny studentleder: Trives utenfor boksen

Ole Thomassen fra OsloMet er nyvalgt leder i Econas studentutvalg. Han har vært til topps før – for å kjøre randonne, bestige Kilimanjaro, hoppe i fallskjerm eller ta en luftig paraglideflukt.
– Naturen kaller, men like viktig er fellesskapet. Jeg er en utpreget lagspiller, sier den nye lederen.

Den nye studentlederen har vært aktiv i Econa i to år, og ble valgt på det landsomfattende årsmøtet for studenter 5.-6. april. – Jeg ønsker å gjøre Econa student til en enda større meningsbærer i organisasjonen og ute i samfunnet, sier han.

«Hvileår» med kompetansemål

Ole har vært bevisst på å bygge opp en variert kompetanse. – Mange tar et «hvileår» mellom videregående og høyrere studier for å gjøre noe helt annet. Hos meg ble det tre.

Han har vært helt bevisst på at han ønsket annen livserfaring enn bare den tradisjonelle erfaringen fra skolebenken, inkludert det å treffe ulike typer mennesker. – Jeg søkte meg inn i helsevesenet for et halvt år; rett og slett fordi jeg neppe kom til å jobbe der, men likevel ville ha erfaring fra den viktige sektoren. Frivillig arbeid i en bistandskomité for Tanzania ga meg helt andre perspektiver enn tradisjonelle studier. Jeg hadde også et opphold i Asia som lærte meg å se sammenhenger mellom ulike kulturer, men også kontrastene, styrkene og svakhetene ved ulike samfunn. Det er en god erfaring å ha med seg inn i et lederverv for studenter i inn- og utland.

Lagspill som ledestjerne

Som stipendiat i praktisk ledelse ved Valdres folkehøgskole var han del av en gruppe på 12 der hver enkelt plutselig fikk ansvar for store prosjekter. Det ble helt nødvendig å backe hverandre opp og spille hverandre gode. – Jeg trives best der jeg får være med på å forme hvordan ting skal bli. Jeg befinner meg ofte et sted der det tas beslutninger, og det er jo gjerne i ledelsen. Men jeg er ikke så opptatt av å få et spesielt lederverv, å være leder bare for å være leder, men vil sette avtrykk på resultatet. Og så er jeg veldig bevisst på at de gode resultatene oppnås gjennom godt samspill.

Ole er tilhenger av den nordiske ledelsesmodellen der ideene gjerne kommer fra fellesskapet heller enn ovenfra og ned. – Jeg liker flate strukturer og prøver å jobbe etter den filosofien. I enkelte land, også i Europa, kan man godt vite at det man gjør er feil, men så er det ikke kultur for å si fra. Medarbeiderne venter rett og slett på beskjed om å rette opp feilen. Man må ikke føle at det ikke er lov å si fra til ledelsen, og det må være rom for sparring. Men så må ledelsen samtidig klare balansen med å være tydelig og vise retning. Den gylne middelvei er nøkkelen, men ikke alltid lett å etterleve i praksis.

Den nye studentlederen er engasjert og aktiv på mange områder, både gjennom studier, jobb og frivillig innsats. Men hva når han skal koble av?

– Jeg liker jo utfordringer og er kanskje bygget for fart og spenning – jeg har jo gått idrettslinje, tatt folkehøgskole og er glad i luftsport. Jeg kjenner en dragning mot naturen. Men jeg er samtidig sosial, så jeg tar gjerne turen sammen med andre for å roe ned. Gode venner rundt bålet er min medisin.

Ole kombinerer det nye vervet og studiene med jobb som revisjonsassistent i KPMG. – Jeg merker litt forskjell på meg som bare er på andre året og andre som har kommet lenger og snakker om livet etter studiene. Men det er rom for forskjellighet. KPMG er ikke nødvendigvis opptatt av hvor du kommer fra, men ser etter faglig dyktige folk som gjør en innsats, er lærevillige og engasjerte. Og det erfarer jeg egentlig alle steder.

Hvorfor akkurat Econa?

Ole hadde ikke hørt så mye om Econa før han meldte seg inn. Et halvt år etter hadde han et lederverv. – Tre av fadderne mine i fadderuka hadde tilfeldigvis styreverv i Econa. Det er en sterk studentgruppe på OsloMet, og forgjengerne mine i studentutvalget har gjort en kjempejobb. Jeg opplevde også at jo mer jeg engasjerte meg, dess morsommere ble det. Gjennom nasjonale arrangementer som Econaforum og årsmøtet traff jeg igjen andre frivillige, og fikk fine vennskap.

Studentene er fremtidens Econa

Econa skaper mye medlemsnytte for studentene, som på sin side er den viktigste rekrutteringsbasen for Econa. Og for mange som ikke er så aktive studentmedlemmer, og kanskje ikke er på så mange arrangementer, er det viktig å oppleve at Econa er synlig og fremmer deres saker.

– Hvis ikke vi i Econa Student gir økonomistudentene en sterk stemme, blir ikke saker som betyr noe for oss prioritert. Det er mange ressurssterke personer i det nye styret. Vi vil videreføre det gode arbeidet som er gjort. Vi skal jobbe for at Econa skal være en aktør som betyr noe og blir lyttet til. Det er viktig å jobbe for studentene, høre på hva de vil og opplever som relevant, for det er de som er morgendagens Econa, avslutter den nyvalgte lederen.

10.-11. mai samles det nye studentstyret for å legge en plan for satsinger det kommende året.

Her er resten av studentstyret