Nye reisesatser i staten

Reiser du mye i jobben? Nå har partene i arbeidslivet forhandlet fram nye avtaler for statsansatte – som også brukes av mange i privat sektor. Her kan du se de nye satsene!

Reisesatser i staten

Satsene gjelder fra 1. juni 2020.

Nye satser i innenlandsavtalen

  • Reiser over 12 timer med overnatting: udokumentert sats fra 780 kroner til 801 kroner.
  • Reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: udokumentert sats fra 307 kroner til 315 kroner.
  • Reiser over 12 timer uten overnatting: udokumentert sats fra 570 kroner til 585 kroner

Nye satser i utenlandsavtalen

  • Kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: fra 531 kroner til 548 kroner.
  • Satsene utenlands finner du på Difi.no

Neste år vil partene se på reiseavtalene i sin helhet for å tilpasse dem til dagens arbeidsliv og behov. Partene vil blant annet vurdere om innenlandsavtalen og utenlandsavtalen skal slås sammen, se på prinsipper for utgiftsdekning, for arbeidstid på tjenestereiser, og vurdere avtalene ut fra et klima- og miljøperspektiv.

Difi.no: Nye reisesatser 2020

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.