Nye ressurser i Econa

Denne høsten er Econas stab fornyet med to personer. På plass er både ny studentansvarlig og markedskoordinator som på hver sin måte skal bidra til at Econa klarer å holde tritt med både dagens- og fremtidens medlemmer.

Econa ressurs

Arbeidet med studenter har lenge vært Econas viktigste kilde til vekst. Satsingen krever langsiktig planlegging og kontinuerlig oppfølging av studentene. Noen av de viktigste målsetningene for studentarbeidet er å stimulere til engasjement i løpet av studietiden, skape attraktive medlemskap på studiestedene, og forberede studentene på arbeidslivet.

Svein-Egil Jørgensen er ansatt som ny studentansvarlig i Econa. Han hopper rett inn i det som grunnet skolestart kanskje er en av Econas travleste perioder. Aktiviteter ved 14 studentgrupper skal koordineres før fadderuker og introprogram er i gang, og utover høsten skal alle studiestedene besøkes. Det er allikevel ingen tvil om at Svein-Egils mangfoldige bakgrunn gjør ham godt rustet til å ta fatt på oppgaven som Econas nye studentgeneral.

Hva gleder du deg mest til i forbindelse med jobb denne høsten?

Svein Egil Jørgensen shSvein Egil Jørgensen sh

- Det er alltid spennende å begynne i en ny organisasjon, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Econa og gå løs på nye utfordringer. Høydepunktet blir forhåpentligvis å treffe alle de flinke tillitsvalgte i studentgruppene jeg skal jobbe sammen med.

Hva vil være det viktigste satsningsområdet ditt i arbeidet med Econas studenter?

- Econa består av medlemmer og tillitsvalgte og drives i stor grad av frivillighet. Det viktigste for meg blir derfor at de som bruker av sin tid får mest mulig ut av hver time med innsats, selvfølgelig resultatmessig, men også personlig. På den måten kan vi få til mer og skape Norges beste studentorganisasjon.

Hvordan skaper man engasjerte og motiverte Econaambassadører?

- Det er viktig at de føler tiden de bruker på foreningen fører til noe. Balansen mellom å støtte og å utfordre er viktig for å drive Econa fremover og sørge for at frivillig innsats i Econa blir en nyttig og positiv erfaring.

Svein-Egil har hatt tilsvarende ansvar i Tekna, og er videre kjent med frivillig arbeid og organisasjonsliv fra organisasjoner som Røde Kors, elevorganisasjonen og Handelshøgskolen BI. Svein-Egil startet i Econa 4. august.

Markedskoordinator Thora Helene Støren, avsluttet sin mastergrad i Innovasjon og Entreprenørskap ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i juni, og skal nå få bryne seg på både Econas digitale kanaler, sosiale medier og markedsarbeid. Thora er også utdannet art director ved Westerdals School of Communication og vil med den bakgrunnen bli en viktig ressurs i Econas markedsavdeling.

Hva gleder du deg mest til i forbindelse med jobb denne høsten?

 

thora svart hvitt- Jeg gleder meg mest til å benytte utdannelsen min i praksis, og få mange nye kollegaer. Dette er min første «ordentlige» jobb, så alt er egentlig noe jeg gleder meg til!

Hva vil være det viktigste satsningsområdet ditt i arbeidet med Econas digitale kanaler?

- Jeg vil fokusere på at Econa skal bli en mer spesifikk merkevare i alle kanaler. Jeg vil fokusere på Econas rolle i sosiale medier, og få en helhetlig kommunikasjon på alle flater. Jeg vil se for meg Econa som en person, og gå ut i fra den beskrivelsen i arbeidet mitt fremover.

Hvordan overbeviser man økonomer om at de behøver medlemskap i en interesse- og arbeidstakerorganisasjon?

- Man må trigge deres yrkesstolthet, det er tross alt ikke alle som klarer å bli økonomer. Econa er som en ring på fingeren, den forteller noe om deg, men ikke alt.

Svein-Egil kan nås på svein-egil@econa.no og Thora på thora@econa.no.

Vi gleder oss over å ha to nye spillere med på laget, og ser frem til spennende bidrag og nyvinninger som vil gjøre oss til en enda bedre organisasjon å være medlem av.