Arrangement

Nyheter fra styrerommet

Styrearbeidet utvikles og påvirkes av regler og trender både hjemme og internasjonalt. Rammebetingelsene er i konstant endring, og nye regler og forventninger medfører økte krav til aktsomhet som påvirker styre­arbeidet.