Verre å berike seg selv enn virksomheten

Norske domstoler er langt strengere mot hvitsnippforbrytere som beriker seg selv enn dem som driver med bestikkelser som kommer bedriften til gode. Det viser en gjennomgang av dommer som er foretatt av BI-professor Petter Gottschalk for Econas tidsskrift Magma.

Hans gjennomgang av dommer i økokrimsaker viser at retten anser det som verre å berike seg selv enn virksomheten, til tross for at det er snakk om langt høyere beløp i saker som gjelder bedriftskriminalitet (137 millioner kroner) enn det som er tilfelle ved yrkeskriminalitet (28 millioner kroner).

Råtne epler

Petter Gottschalk er professor ved Handelshøyskolen BI, og forsker på hvitsnippkriminalitet og korrupsjon. I sin artikkel beskriver han en type hvitsnippdømte som råtne epler, mens andre oppfattes som bare én av mange i en råtten epletønne. «Råtne epler» kan karakteriseres som skurker i ellers lovlydige virksomheter, mens i råtne epletønner er det flere kritikkverdige forhold.

Blant de 405 hvitsnippdømte som han har sett på var det flere som fremsto som deltakere i en råtten epletønne, enn som løse, råtne epler. Den førstnevnte gruppe stod også for den største beløpet. I snitt var det 56 millioner kroner i denne typen saker, mens det var snakk om beløp på 25 millioner blant hvitsnippforbrytere som kalles råtne epler, og altså primært opererte for å berike seg selv. Likevel fikk domfelte som opererte i en såkalt «råtten epletønne» lavere straff enn de som opererte alene.

Kvinner kortere straff

Det er 408 hvitsnippforbrytere som var omtalt i media fra 2009 til 2015 som er grunnlaget for Gottschalks forskning. Blant dem var det 377 menn og 31 kvinner, og gjennomsnittsalderen på mennene var 44 år da forbrytelsen ble begått. For kvinner var gjennomsnittsalderen to år lavere.

Kvinnene som ble dømt fikk kortere fengselsstraff enn mennene. I snitt ble de dømt til 1 år og 4 måneder, mens menn får ett år lengre straff.  Kvinner blir tatt for økonomisk kriminalitet for 17 millioner kroner, mens menn blir tatt for langt høyere beløp, hele 46 millioner kroner.

En gjennomgående begrunnelse for hvorfor denne kriminaliteten blir begått, er bekvemmelighet, altså at man kan spare tid og krefter ved å velge én løsning fremfor en annen.

Les hele artikkelen i Magma 7/2017