Mer fleksibelt for statsansatte

– Econa ønsker fleksible muligheter for den enkelte ansatte. Fleksitidsavtalen for ansatte i staten er nå utvidet med en time i hver retning. Dermed kan foreldre få mer tid med barna på ettermiddagen, og heller ta igjen arbeidet etter at barna har lagt seg om de ønsker det, sier sektoransvarlig Marianne Kringlebotn.

Far og sønn leier

Regjeringen og de fire arbeidstakerorganisasjonene er nå enige om en ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten. Den utvider fleksitiden for statsansatte med én time morgen og kveld, slik at fleksitiden blir mellom klokken 6.00 og 21.00.

Den nye fleksitidsavtalen vil gjelde fra årsskiftet etter at LO snudde og blir med på en prøveordning på ett og et halvt år.

Akademikerne skulle gjerne sett at avtalen inneholdt en enda større fleksibilitet til å jobbe senere på kvelden slik loven gir mulighet for i store deler av arbeidslivet. Samtidig er det viktig at bruk av fleksitid ikke fører til at arbeidstakere samlet sett jobber mer enn de skal.

– Arbeidstakere skal ikke drive med gratisarbeid. Vi ønsker å fjerne muligheten til å stryke opparbeidede timer uten kompensasjon, men det fikk vi ikke staten med på. Men vi er fornøyde med at arbeidsgiver nå får et større ansvar for at arbeidstakerne avspaserer fleksitiden de har jobbet seg opp, sier Kringlebotn.