Nytt og utvidet mentorprogram

Econas nye mentorprogram er en arena for erfaringsutveksling mellom medlemmer, enten du ønsker å gi eller få råd – eller bare trenger en sparringspartner. I Econas nettverk kan du bygge profesjonelle relasjoner med andre medlemmer, fylle opp med ny kompetanse og dele av egen erfaring.

628096092

Mentor jobbprat – en times sparring

Programmet passer på alle stadier i karrieren, enten du ønsker å eller gi råd. Jobbprat er en uformell samtale der en mentor og en adept drøfter en konkret utfordring i arbeidslivet. Jobbprat er et enkeltstående møte og vare i ca. en time.

Mentor start – ett års mentorprogram

Mentor start er et mentorprogram som strekker seg over et år. Mentoren og adepten drøfter en konkret utfordring eller problemstilling i arbeidslivet om f.eks. karriereutvikling eller overgangen fra fagekspert til leder. Dere møtes gjerne en time i måneden.

Mentor toppleder - mentorprogram for morgendagens ledere

Mentor toppleder varer i halvannet år, og skiller seg ut fra de andre mentorordningene ved at den har opptaksfrister og felles samlinger. Opptaksfrister kunngjøres i Econas kanaler.

Les mer om Econas nye mentorprogram

«De fleste av oss trenger fra tid til annen et blikk utenfra på det vi gjør og den vi er. Skal vi utvikle oss, file av noen kanter eller bli tydeligere og modigere, er det nødvendig å få en annens synspunkter og perspektiver.» Petter Mathisen, dosent ved UiA