Nytt om dagpenger og utdanning

Med virkning fra 1 mai har regjeringen endret dagpengeforskriften. I revidert nasjonalbudsjett, varsles ytterligere regelverksendringer som skal gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning.

De vedtatte endringene innebærer at inntil ti dager med undervisning pr. semester blir godtatt uten at retten til dagpenger faller bort. Videre gjøres det unntak fra kravet om at undervisningen skal foregå på dagtid for personer som startet utdanningen før ledigheten, og ikke som konsekvens av den.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å endre regelen om kortvarig utdanning i inntil tre måneder. Det skal nå være mulig å kombinere dagpenger og utdanning som på normert tid utgjør maksimalt tre måneder, også i tilfelle der årsaken til at studiet varer lengre er at studiet tas på deltid.

Regjeringen endrer imidlertid ikke kravet om at denne utdanningen skal utgjøre en «selvstendig enhet» slik Econa har tatt til orde for. Dette innebærer at det fortsatt ikke vil være anledning til å ta kurs som gir studiepoeng. Econa er av den oppfatning at det som oftest er slike kurs som er mest relevante for høyt utdannede, og som vil gjøre det lettere for denne gruppen å posisjonere seg i arbeidsmarkedet.

Her er Econas syn på endringene, som var foreslått tidligere i år.