Nytt studentutvalg i Econa

Thomas Kalvenes skal lede Econa sitt studentarbeid den neste perioden. Han ble valgt som leder under det landsomfattende årsmøte for studentgruppene i april. Econa har fått en engasjert, modig og erfaren studentleder som kjenner foreningen godt. Han satt som nestleder i Studentutvalget den forrige perioden.

Studentutvalget iEcona 2017/2018

 - Vi må bidra til å skape engasjement og vekst. Studentutvalget skal være modige i debatten om kvalitet i høyere utdanning, økonomi i grunnskolen, studentvelferd og karriere, sier Thomas.

Erfaring og kompetanse

Flere av styremedlemmene har lang fartstid i organisasjonen og har vært med på å utvikle flere arrangementer og konsepter. Det nye studentutvalget representerer utdanningsinstitusjoner fra hele landet og har variert kompetanse innen økonomifaget, finans, regnskap, økonomistyring, HR og organisasjonsutvikling. Thomas Kalvenes og Lene Hjellestad blir med videre fra forrige periode, noe som sikrer kontinuitet og overføring av erfaringer.

Kvalitet og synlighet

Studentutvalget vil bidra til å sikre god oppfølging hos studentavdelingene og gi tillitsvalgte den opplæringen de trenger. Kvalitet og synlighet skal stå i fokus. Etter lav medlemsvekst i 2016 mener Studentutvalget at rekrutteringen må være et spesielt viktig fokusområde den kommende perioden.

Studentutvalget vil videreutvikle opplæringen for tillitsvalgte.

- Vi må ha tillitsvalgte som har god kjennskap til medlemstilbud, organisering og politikk, sier Kalvenes.

Studentutvalget i Econa

KalvenesKalvenes

Thomas Kalvenes (Leder)

Skole: NTNU Handelshøyskolen i Trondheim

Studium: Master i rådgivning

Bosted: Trondheim

Fanesak: Skape engasjement og vekst. 

 

Henrik AlfredsenHenrik Alfredsen

Henrik Alfredsen (Nestleder)

Skole: Universitetet i Agder

Studium: Master i økonomi og administrasjon

Bosted: Kristiansand

Fanesak: Minske medlemsfrafallet i overgangsfasen fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap. Dette gjennom etablering av flere lokale nettverksstyrer for «Ung i arbeid». Etablering av flere lokale arbeidsgrupper, der vi med engasjerte og kompetente tillitsvalgte vil kunne iverksette spennende arrangementer som kan skape nettverksbygging, læring og sikre at flere fortsetter medlemskapet sitt hos Econa.

 

Lene HjellestadLene Hjellestad

Lene Hjellestad

Skole: Universitetet i Agder

Studium: Master i økonomi og administrasjon, med hovedprofil i økonomisk styring

Bosted: Kristiansand, kommer fra Bergen

Fanesak: Sørge for god oppfølging og opplæring av studenttillitsvalgte, i tillegg til å styrke nettverket mellom studentmedlemmer i Econa på tvers av studiesteder.

 

Maria Jansen GarøMaria Jansen Garø

Maria Jansen Garø

Skole: Lancaster University

Studium: Økonomi og internasjonale relasjoner.

Bosted: Lancaster, England

Fanesak: Jeg ønsker å jobbe med internasjonaliseringen av Econa ved å opprette flere utenlandsgrupper og et nordisk mesterskap i økonomi.

 

Peter BamrudPeter Bamrud

Peter Bamrud

Skole: Handelshøyskolen ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Studium: Økonomi og administrasjon (Neste semester: Corporate Finance)

Bosted: Oslo

Fanesak: Utjevne grunnleggende forskjeller i utdanningen, hvor forskjellen skaper svakere studenter uten å bidra med et tilsvarende konkurransefortrinn.

 

Jørgen BrubakkenJørgen Brubakken

Jørgen Brubakken

Skole: NTNU Handelshøyskolen i Trondheim

Studium: Økonomi og administrasjon

Bosted: Trondheim

Fanesak: Jobbe for å få gjennomført et nordisk mesterskap i økonomi.