Nytt studentutvalg i Econa

Jenny Blom fra Oslo skal lede Econas studentarbeid inn i en ny epoke. Foreningen har fått en engasjert, erfaren og uredd studentleder. – Jeg har alltid vært opptatt av studentvelferd. Fornøyde og glade studenter yter best, sier Jenny.

Tydelig talerør for 4 000 økonomistudenter

Econas studentgruppe ved Copenhagen Business School (CBS) ble kåret til årets studentgruppe i 2014. Da satt Jenny som rekrutteringsansvarlig i studentgruppen. I fjor ble studentvirksomheten omorganisert, og studentrådet med ledere fra de lokale studentgruppene ble erstattet av et studentutvalg som skal ha det overordnede ansvaret for studentarbeidet mellom årsmøtene. Utvalget har også leder og nestleder i Econas styre og representantskap. Disse vil nå representere sine grupper på lik linje med LAUs leder (lønns- og arbeidsutvalget) og FU-leder (fagutvalgets leder, som kommer på plass i løpet av 2016).

– Medlemmene i Econas studentutvalg utgjør et sterkt og kompetent team, sier Jenny. Vi skal ta tak i handlingsplanen og har mange oppgaver foran oss. Noe av det viktigste blir å bidra til en positiv organisasjonskultur, vi skal ha fokus på å ta studentmedlemmene over til ordinært medlemskap og gjøre Econa kjent for mer enn rabattavtaler.

Studentutvalget i Econa

Lene Hjellestad (22)

Skole: Universitetet i Agder

Studium: Økonomi og administrasjon

Bosted: Bor i Kristiansand, kommer fra Bergen.

Fanesak: Styrke fellesskapet og nettverket på tvers av studiestedene blant Econas studentmedlemmer.

 

Jenny Blom (24)

Skole: Copenhagen Business School (CBS)

Studium: Økonomi og prosjektledelse

Bosted: Bor i København, kommer fra Oslo.

Fanesak: Fremme medlemmenes interesser i samfunnsdebatten og etablere Econa som talsrør for økonomistudentene. Også stor personlig interesse i å få privatøkonomi inn i grunnopplæringen gjennom prosjektet «Økonomi­glede».

 

Christoffer Sten Mørseth Johansen (25)

Skole: Norges Handelshøyskole (NHH)

Studium: Master i økonomi og administrasjon, med hovedprofil i finansiell økonomi

Bosted: Bor i Bergen, kommer fra Fredrikstad.

Fanesak: Redusere medlemsfrafallet i overgangsfasen fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap. Dette skal oppnås ved at Econa får en sterkere posisjon på studiestedene, og at våre studentmedlemmer føler en sterk tilknytning og tilhørighet til organisasjonen på en slik måte at de selv ønsker å fortsette medlemskapet etter endt utdanning.

 

Thomas Kalvenes (24)

Skole: Markedshøyskolen

Studium: HR og personalledelse med fordypning i økonomi

Bosted: Bor i Oslo, kommer fra Bærum.

Fanesak: Utvikle og øke kunnskapsnivået i medlemsmassen.

Utvikle en strategi i organisasjonen for å skape en sterkere Econa-identitet blant medlemmene. Dette kan sikre langsiktige medlemskap.

Utvikle en mer synlig profil angående saker som omhandler økonomistudenter. Det er viktig at studentene kjenner til Econas rolle innenfor økonomi, samfunn og arbeidsforhold.

 

Magnus Heltne (22)

Skole: University College Dublin

Studium: Økonomi og administrasjon

Bosted: Bor i Dublin, kommer fra Asker.

Fanesak: Jeg ønsker å utvikle studentutvalget som en ressurs for lokallagene.