Nytt styre i Econa

Representantskapet i Econa valgte på sitt møte 9 mai nytt styre i Econa. Les om de nye styremedlemmene.

 

Tre styremedlemmene skulle velges av representantskapet i år. To av disse, Christine Wathne Seloter og Zhongying Kristoffersen, ønsket ikke gjenvalg. Ketil Sundelin ønsket gjenvalg. Studentvalgt styremedlem Linne Midttømme og ansattvalgt styremedlem Liv Torill Evenrud gikk ut av styret.

Det nye styret består av:

 Tom K liteTom K lite

Tom O. Kleppestø, styreleder
48 år, siviløkonom NHH, bor i Oslo, kompetanserådgiver for Norges Rederiforbund og daglig leder for Shipping & Offshore Network.
Styreleder i Econa siden 2011, styremedlem siden 2007, styreleder Oslo/Akershus-avdelingen 2004-2007.

 

 nytt styre mai 2014_Ketilnytt styre mai 2014_Ketil Ketil Sundelin, nestleder
48 år, siviløkonom, bor i Tromsø. Er daglig leder i CONNECT Nord-Norge
Styremedlem fra 2010, nestleder fra 2012. Styremedlem og styreleder lokalavd 2000-2007
 nytt styre mai 2014_Mariusnytt styre mai 2014_Marius  
Marius Engebretsen, styremedlem og leder KIA (Komité for inntektspolitikk og arbeidsforhold)
49 år, siviløkonom, bor i Oslo. Er controller/innkjøper i Undervisningsbygg Oslo.
Medlem av IS/KIA siden 1999, leder av KIA siden 2009, styremedlem i Econa 2003-05. Sittet i Econas styre fra 2009. 

 nytt styre mai 2014_Ingvildnytt styre mai 2014_Ingvild

Ingvild Marie Dingstad, styremedlem
48 år, siviløkonom, bor i Tønsberg. Jobber som administrerende direktør i Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen.
Sittet i Econas styre siden 2011
 nytt styre mai 2014_Christiannytt styre mai 2014_Christian Christian Haugsnes, styremedlem
32 år, siviløkonom, bor i Oslo. Er forretningsutvikler i Gyldendal Norsk Forlag.
Sittet i Econas styre siden 2013
 Annette Skaarnæs liteAnnette Skaarnæs lite  
Annette Skaarnæs, styremedlem
45 år, siviløkonom, bor på Eidsvoll. Jobber som markeds- og administrasjonsansvarlig i Meetcon.
Tidligere lokalavdelingsleder og styremedlem i Econa Oslo, og medlem av Econas representantskap.
 Arne Liljedahl Lynngård liteArne Liljedahl Lynngård lite Arne Liljedahl Lynngård, styremedlem
49 år, siviløkonom, bor i Åsane, Bergen. Jobber som daglig leder for Skjoldnes Holding AS.
 nytt styre mai 2014_Joakimnytt styre mai 2014_Joakim Joakim Østbye, ansattvalgt styremedlem 
39 år, utdannet Master of Management, bor i Oslo. Jobber som fagsjef i Econa
 nytt styre mai 2014_Petternytt styre mai 2014_Petter Petter Tollefsen, studentvalgt styremedlem
student ved Universitetet i Agder
 Styret 2014 Truls Oftedal  

Truls Oftedal Ellingsen, studentvalgt styremedlem
20 år, bor i Oslo, student ved Handelshøyskolen BI, Oslo.