Nyutdannede økonomer vil ut av Oslo

Flere ferske økonomer søker seg jobb utenfor Oslo, ifølge Econas rapport ”Ung i arbeid”. Det er ikke lenger slik at alle vil til hovedstaden.

Andelen nyutdannede økonomer med mastergrad som velger jobb i Oslo og Akershus, har gått ned fra 63 prosent i 2008 til 45 prosent i 2012. Dessuten sier flere at de får mer relevant jobb i byer utenfor Oslo. Econa kartlegger hvert år hvilke valg og betingelser nyutdannede økonomer med mastergrad får.

Administrerende direktør Tom Bolstad i Econa, tror en av årsakene er at det er flere akademikere som kjemper om de samme jobbene i hovedstaden. Byer utenfor Oslo lokker med godt betalte jobber som også er relevante. I tillegg velger flere å jobbe der de har studert. Studiested bidrar til at man slår rot, og ofte ser man en knoppskyting av nye bedrifter rundt gode læresteder. 

-Med rundt 20 skoler i Norge som utdanner masterutdannede økonomer, er det mange byer som er aktuelle for ferske økonomer. De har tatt opp kampen om kompetansen, sier Bolstad.

Blir fort ledere

Tom Bolstad 5 juni 2012_3Tom Bolstad 5 juni 2012_3

Studiested har svært liten innvirkning på hvilken lønn man får som nyansatt. Det er karakterer som er mer avgjørende for videre lønnsutvikling og karriere. Lønn er en viktig indikator på karriere, men kanskje enda viktigere er det å få lederansvar. Ferske økonomer blir fort ledere. Fra 2008 til 2012, har halvparten av økonomene fått lederstillinger. I løpet av denne perioden har de som jobber i privat sektor også gått opp over 100.000 i lønn i forhold til nyutdannede kandidater. Dette har sammenheng med at flere raskt får lederstillinger. Etter to år har en av fire fått lederstillinger. I offentlig sektor er ikke lønnsutviklingen tilsvarende.

Bolstad vil imidlertid råde nyutdannede til ikke å fokusere utelukkende på lønn. Hans karriereråd er å velge sin første jobb ut fra hva som gir bredest erfaring. Offentlig sektor har ikke så bratt lønnsutvikling, men er et godt sted å starte for å få bred kunnskap om tjenesteproduksjon, analyse, prosjektstyring og økonomistyring i en sektor som vi alle er berørt av. Dette kan være en svært god investering i videre karriere.

Les rapporten Ung i arbeid