Magma topp logo Til forsiden Econa

Odd-Birger Hansen

Odd-Birger Hansen er dr. oecon. fra Nord Universitet. Han er i dag ansatt som førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag ved Handelshøgskolen, UIT Norges arktiske universitet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS