Ødeleggende pensjonsforslag

Pensjon er dørgende kjedelig, men kompetanseflukt fra offentlig sektor er mye verre. Hvis studiestøtten ble redusert med 35 prosent, ville det mest sannsynlig ført til studentopprør. Men de færreste unge er klar over at pensjonen deres nå kan bli kraftig redusert ved ål jobbe i stat eller kommune. Det burde de være.

Se for deg en situasjon der studiestøtten din blir redusert med 35 prosent. Jeg er ganske sikker på at du ville mene at det var helt uholdbart. Er du som ung student klar over at pensjonen din kan bli kraftig redusert dersom du skal jobbe i stat eller kommune?

Pensjon er dørgende kjedelig

Jeg skal ærlig innrømme at temaet pensjon oppleves som dørgende kjedelig. Som ung nyutdannet tenker jeg mye på fremtidens arbeidsmarked, spesielt hvordan digitalisering og innovasjon vil påvirke samfunnet. Pensjon har jeg derimot neste ikke ofret en tanke. Det samme tror jeg gjelder for mange andre unge nyutdannede som skal ut i arbeidslivet. Det var ikke før jeg måtte signere min første arbeidskontrakt at jeg startet å tenke på det med pensjon. Realiteten er den at vi unge må på banen om dette teamet.

For øyeblikket risikerer vi at dagens regjering vedtar en ordning som vi må ta konsekvensen av. I disse dager skal regjeringen forhandle med partene i arbeidslivet om ny offentlig tjenestepensjon. En rapport utført av Actecan på vegne av Akademikerne viser at langtidsutdannede risikerer å komme langt dårligere ut med regjeringens foreslåtte ordning, og det slår spesielt hardt ut for de yngre generasjonene.

Det må vi gjøre noe med!

Kompetanseflukt fra offentlig sektor

I følge regjeringens rapport om kompetansebehov i Norge trenger vi enda flere med høyere utdanning i fremtiden. Når man tar høyere utdanning kommer man også senere ut i arbeidslivet. Med dagens forslag vil den nye pensjonsordningen straffe akademikere med høyere utdanning i offentlig sektor, som vi så sårt trenger fremover.

Fremtidens arbeidsliv trenger arbeidstakere som kan gjøre avanserte analyser, gå i dybden på komplekse problemstillinger og som forsker på en troverdig måte. Denne kompetansen tar tid å utvikle.

Econa student mener at regjeringens forslag kan gjøre det mindre attraktivt å ta høyere utdanning og da spesielt for de som tenker på en karriere i offentlig sektor. Mindre pensjon i offentlig sektor kan redusere offentlig virksomheters konkurransekraft og evne til å rekruttere kandidater med høyere utdanning. Et eksempel er utdanningssystemet vårt.

Se for deg en situasjon hvor færre vil jobbe på universiteter og skoler fordi man har dårligere lønns- og pensjonsvilkår enn i det private. Da risikerer vi å miste gode hoder i en sektor som er en premissleverandør av kompetanse til både privat og offentlig sektor.

Debatten om pensjon er kanskje dørgende kjedelig, men med dagens forslag fra regjeringen risikerer vi kompetanseflukt fra offentlig sektor. Det er mye verre!

Innlegget ble først publisert i Finansavisen 24. februar 2018.