Offentlige søkerlister

Det er en utfordring at offentlig sektor kan gå glipp av gode søkere fordi man vegrer seg for å søke i frykt for at det blir offentliggjort at man søker stillingen. Les Econas høringsuttalelse til offentlighetsloven, der vi ber departementet se nærmere på hvordan gjøre søkningen til jobber i offentlig sektor mer attraktivt.

Econas kommentar til Evaluering av offentleglova.

Econa mener det er viktig at det skal være attraktivt å jobbe i offentlig sektor. Mange kommuner har stort behov for akademisk kompetanse og man får ikke tak i medarbeidere med høyere økonomisk utdannelse. Dette viser en analyse NyAnalyse gjorde for Econa, juni 2014, «Kompetanse i kommune-Norge med vekt på høyere økonomiutdannelse». En tidligere undersøkelse blant Econa medlemmer viste også at kun 2 prosent av dem som studerer økonomi og administrasjon på masternivå ønsker å jobbe i offentlig sektor.

Econa vil gi innspill til rapporten med mål om at det skal være mer attraktivt å både søke og jobbe i offentlig sektor.


Offentlige søkerlister

Det er en utfordring at offentlig sektor kan gå glipp av kvalifiserte og gode søkere fordi man vegrer seg for å søke i frykt for at det blir offentliggjort at man søker stillingen. Dette kan skape problemer på nåværende arbeidsplass om man ikke skulle få jobben. Dette gjelder spesielt i lederstillinger, men kan også gjelde for andre type nøkkelstillinger.

Samtidig ser vi også behovet for offentlig innsyn for å forhindre uheldige ansettelser.

Econa ber departementet vurdere tiltak for å forhindre misbruk av offentliggjøring av søkerlister i media og på nett. Det er viktig å stimulere jobbsøking fra privat til offentlig sektor og forhindre at kvalifiserte søkere ikke skal søke relevante jobber i frykt for at de vil bli unødig offentliggjort. Vi ber departementet se på innsynsmodellen på skattelistene som eksempel, der innsynet nå er strammet inn.

Innsyn i offentlig ansattes private anliggende

I dag har alle krav på å få innsyn i offentlig ansattes lønnsforhold, timelister, privatadresser mm. Vi har fått rede på at en person har fått privatadressen til en NAV-ansatt etter forespørsel. Dette er svært uheldig.

Innsyn i offentlig ansattes forhold bør kun skje relatert til jobben de gjør. M.a.o.; det bør være mulig å få innsyn i rapporter, analyser, godkjenninger, avslag osv, men ikke i privatadresser og time- og ferielister. Det kan f.eks. være svært uheldig om en mentalt syk person som føler seg urettferdig behandlet eller har fått avslag på en forespørsel, skal få oppgitt privatadressen til saksbehandleren.

Dette er to sider ved offentligloven Econa mener departementet bør se nærmere på, for å styrke attraktiviteten ved det å jobbe i offentlig sektor og for å styrke jobbmobiliteten fra privat til offentlig sektor.

Høringen:

Departementet har invitert høringsinstanser til å komme med innspill og kommentarer til en rapport fra Oxford Research AS. Econas innspill er gitt til Akademikerne, som avgir samlet høringsuttalelse.