Økonom eller politi? Ja takk!

Økonom og etterforsker Anita Lohne i Økokrim motiveres aller mest av å hjelpe mennesker som er ofre for økonomisk kriminalitet. Hun bruker utdannelsen til å følge pengestrømmene, og slår et slag for betydningen av regnskap. Hun er i Econas serie Beslutningstakerne.

- Som fersk student ved Høgskolen i Sørøst-Norge må jeg nok innrømme at økonomi var litt tørt og kjedelig. Det varte helt til jeg fikk en foreleser i makroøkonomi som fortalte om hvilke konsekvenser økonomisk kriminalitet har for samfunn og økonomi. Da våknet jeg.

Fra master i hvitvasking til jobb i Politiet

Og etter det har hun ikke sovnet, kan alle metaforisk fastslå når de møter etterforsker Anita Lohne i Økokrim. Det siste året på videregående skole i Horten stod studievalget mellom politi og økonomi. Denne dagen fikk hun aha-opplevelsen som i praksis førte til at hun staket ut retningen til dit hun er i dag.

- Foredraget om økonomisk kriminalitet vekket noe i meg. Det var kjempespennende, rett og slett. Jeg gikk på nett og googlet Økokrim og politiet. Hva slags utdannelser og kompetanse etterspurte og trengte de? En stund vurderte jeg å hoppe av og begynne på Politihøgskolen, men fullføreren i meg var sterkest. Det har jeg ikke angret på - i hvert fall ikke i dag, sier hun.

Fra bachelor i økonomi og administrasjon gikk veien videre til masterstudier ved Universitetet i Nordland, hvor Lohne skrev masteroppgave om hvitvasking og hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser det medfører. Underveis valgte hun fag i forretningsjus, økonomisk kriminalitet, finans og matematikk - og var ferdig utdannet i 2013.

- Etter studiene fikk jeg hospitere i øko-teamet til Østfold politidistrikt. Jeg fikk oppleve hverdagen i politiet, fikk se hvordan de etterforsket. Da ble det bare enda klarere for meg at jeg ville inn i politiet, og ikke lenge etterpå fikk jeg tilbud om et vikariat der.

Bistår politidistrikter over hele landet

- I denne perioden etterforsket øko-temaet en større sak hvor vi fikk bistand fra Økokrim, og da kom jeg jo nærmere det arbeidsstedet som var det egentlige målet mitt. Da det ble en ledig stilling i Bistandsteamet i Økokrim søkte jeg jobben og fikk den.

Bistandsteamet er den delen av Økokrim som bistår politidistriktene og utenlandske myndigheter i saker om økonomisk kriminalitet. Teamet består av både økonomer og politiutdannede. Sakene som de de jobber med, begynner ofte med at de blir kontaktet av politidistriktet som trenger bistand.

- Dette betyr i praksis at det kan bli veldig mange reisedøgn. I fjor var jeg mye på farten, men i år har det vært mer oppgaver sentralt på Østlandet, med mer tid på hovedkontoret i Ibsen-kvartalet i Oslo sentrum.

I tillegg til etterforskning har det blitt mye opplæring i Økokrim og kursing i politiets metoder. Lohne har tatt moduler i blant annet avhørsteknikk, bekjempelse av økonomisk kriminalitet, finansiell etterforskning og inndragning, samt generell etterforskning.

Høy puls, faglige utfordringer - og sterk rettferdighetssans

- Etterforskningene er spennende i seg selv. Det jo ofte snakk om mennesker som går profesjonelt til verks for å berike seg på ulovlig vis, hvor det som regel er ofre og tapende parter, og hvor forbryterne gjør alt de kan for å skjule sporene. Dette er ting som helt automatisk driver opp pulsen.

- Og så er etterforskningene et veldig givende samarbeid mellom politi, jurister og økonomer. Min rolle i de fleste sakene er å kartlegge og følge pengestrømmene, og utdannelsen kommer til nytte hver eneste dag. Jeg kunne ikke klart meg uten kunnskaper i selskapsstruktur, regnskap og regneark. Systematikken som ligger i økonomifagene er også viktige for alt fra dokumentflyt i etterforskninger til å skrive ut avhør.

Hva er drivkraften din?

- Den største drivkraften er nok rettferdighet i samfunnet. At økonomisk kriminalitet koster samfunnet store penger, og det føles meningsfullt å få være med på å avsløre toppene som beriker seg ulovlig. Økonomisk kriminalitet kommer i mange former og mennesker påvirkes på ulike måter, for eksempel svindel, sosial dumping og menneskehandel. Det er det som gjør fagfeltet vårt så spennende, men samtidig krevende. Man blir aldri utlært, og man står stadig overfor nye utfordringer.

- Og så har jeg en iboende detektiv i meg, som forutsetter et sett av egenskaper: Nysgjerrighet, profesjonalitet, kreativitet og eventyrlyst, ikke minst. Du treffer mennesker på samfunnets definitive skyggeside, som - i hvert fall til å begynne med - ligger et hestehode foran deg som etterforsker. Det betyr per definisjon at du begynner sakene et stykke utenfor komfortsonen. Det er spennende, og det liker jeg. 

Dette er Økokrim

Økokrim er det fremste organet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De har de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene på området. ØKOKRIM ble opprettet i 1989, og er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. Etterforskningen av Økokrims saker foregår i faste, tverrfaglige team satt sammen av etterforskere med politibakgrunn eller økonomisk, teknisk eller annen relevant fagbakgrunn. Hvert team har også én eller flere saksbehandlere (konsulenter) og blir i hovedsak ledet av jurister (førstestatsadvokater). 

Mini-CV for Anita Lohne

Master of Science in Business fra Universitetet i Nordland 2013, med bachelor fra Høgskolen i Vestfold (nå Høgskolen i Sørøst-Norge). Vikariat i øko-teamet i Østfold Politidistrikt fram til hun begynte i Økokrim i slutten av 2014, hvor hun nå er spesialetterforsker i Bistandsteamet. Har tatt tilleggsutdanning ved Politihøgskolen.