Økonomer med barn tjener mer enn barnløse

De som tror at barn er en hindring for å gjøre karriere tar feil. Det er nemlig motsatt. Econas undersøkelse viser at det lønner seg for karrieren å få barn.

Ifølge en fersk undersøkelse gjort av TNS Gallup på vegne av Econa, går det frem at foreldre under 50 år tjener over 50 000 kroner mer enn de som ikke har barn. Totalt ble 7.500 medlemmer, både i offentlig og privat sektor, spurt om blant annet lønnsnivå og om de har barn. Econa er organisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede økonomer.

Undersøkelsen viser at barn ikke er et hinder for karriere og styrker dermed funnene fra undersøkelse utført av Institutt for samfunnsforskning gjengitt i NRK, som viser samtidig at yrkeskvinner med barn nå tjener nesten like mye som de uten barn. Rapporten tar for seg timelønn blant heltidsarbeidende og bekrefter dermed Econas undersøkelse om at barn ikke er noen hindring for karrieren.

- Mange av Econas medlemmer har større muligheter for fleksible arbeidstider enn folk i andre yrker, for eksempel politi og sykepleier. Dermed blir det enklere å jobbe heltid og å tilpasse hverdagen etter barn. Kvinner med små barn må tilpasse seg en hektisk hverdag og må planlegge mer. Derfor blir de mer strukturerte, noe som igjen kan resultere i mer effektivitet på jobb, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa. Han mener det bør jobbes for mer fleksible løsninger i flere sektorer slik at flere kan satse både på familie og jobb, og ikke behøve å velge.   

Undersøkelsen viser at når man sammenlikner kvinner med og uten barn over 35 år, er det tilnærmet ingen forskjell i hvor de ligger karrieremessig. For barnløse menn er tilbøyeligheten for å bli ledere derimot adskillig svakere enn menn med barn. 

- Barn synes generelt sett å være en suksessfaktor for den som ønsker karriere. Det er spesielt i offentlig sektor vi ser at de med barn har et fortrinn om man ønsker karriere. Samtidig viser undersøkelsen at de over 35 år som har barn, også jobber mindre enn dem uten barn. De tjener mer, og jobber mindre, sier Bolstad.