Økonomer og investeringer mot fattigdom

Investeringsdirektør Elin Ersdal i Norfund er en sentral brikke i Norges mest aktive tilnærming til utviklingsarbeid. Sammen med kollegene vurderer hun nye landbruksinvesteringer for Norfund i Afrika og følger opp eksisterende engasjementer gjennom styrearbeid. Dette er investeringer som er lønnsomme for Norfund og som skaper tydelige ringvirkninger i sine nærområder.

Midt i landets finanssentrum på Aker Brygge i Oslo sitter 70 ansatte Norfund, som er Utenriksdepartementets fond for investeringer i energi, finans og landbruk i utviklingsland.

- Dette er ikke tilfeldig valgte bransjer, sier Elin. Det er tre bransjer vi mener er helt grunnleggende for å få til vedvarende økonomisk vekst i et land. Når det skapes gode produkter, overskudd og arbeidsplasser i bedriftene, gir det positive ringvirkninger til hele økonomien. Samtidig gir investeringene avkastning til Norfund.

Fond drevet av økonomer

Hun er en av et drøyt dusin investeringsdirektører som jobber bransjevis med Norfunds investeringer. De fleste ansatte er siviløkonomer fra handelshøyskoler, men selv er hun utdannet økonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

- Økonomiutdannelsen er grunnleggende for Norfunds virksomhet. Før vi investerer gjennomføres due diligence, altså en innsamling og analyse av relevant informasjon om selskapene vi vurderer. Her er våre kunnskaper og erfaring viktig både for å vurdere selve selskapet, markedet hvor det opererer og hvilket potensial selskapet har.

… med daglig bruk for utdannelsen

Norfund tilføres jevnlig nye midler over statsbudsjettet, for å utvide porteføljen, men investeringene er lønnsomme og gir i gjennomsnitt en avkastning innskutt egenkapital på rundt 5 prosent. Det er ikke minst takket være et aktivt eierskap.

- Når vi først har bestemt oss for å investere, skjer dette så godt som alltid ut i fra forutsetningen om at vi skal være aktive eiere med plass i styret. Nå kommer økonomens kompetanse innen rapportering til sin rett, ikke minst når det gjelder kravene vi stiller til miljø, samfunn og styring (ESG - Environment, Social and Governance).

Tilfører styring og kontroll

Selskapene som vurderes er vanligvis etablerte selskaper som sliter med lønnsomheten, hvor ny egenkapital, knowhow og bedre styring er viktige innsatsfaktorer fra Norfunds side.

Elin og de andre investeringsdirektørene har vanligvis ansvaret for tre til fire investeringer. Som styremedlem får hun også god nytte av sin prosjektkompetanse som landbruksbakgrunn.

- Vi måler alt fra arbeidsplasser, kvinnearbeidsplasser, avlinger og mat produsert til skatter betalt. På denne måten får vi synliggjort hvilket fotavtrykk Norfund setter.

Fargerik arbeidsplass

Som et spennende tillegg til investeringenes samfunnsmessige betydning, setter Elin også stor pris på de tverrkulturelle møtene.

- Under en due diligence satt tre kolleger sammen, og i en pause snakket de om hvordan de hadde kommet seg til skolen i barndommen. Han fra Sunnmøre hadde tatt båten, han fra Sør-Afrika hadde hatt privatsjåfør, mens han fra Kenya ridde kamel. Slikt krydrer hverdagen.

Dette er Norfund

Norfund er et statlig selskap opprettet av Stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk overfor utviklingsland. Formålet er at Norfund skal bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og teknologioverføring i u-land gjennom investeringer i vannkraft og annen fornybar energi, finanssektoren og landbruksbedrifter. Norfund er eid av Staten ved Utenriksdepartementet.Norfunds investeringskapital bevilges over bistandsbudsjettet. Norfund har hovedkontor i Oslo med lokale kontorer i Thailand, Mosambik, Costa Rica, Sør-Afrika og Kenya.

Mini-CV for Elin Ersdal

Jobbet i Norfund siden 2006, mesteparten av tiden som investeringsdirektør. 12 år i Innovasjon Norge og forløperen SND, siste halvdel med geografisk ansvar mot Russland, Sentral-Europa og Balkan, første halvdel med bransjeansvar mot mat og havbruk. Jobbet for et FN-program i Zimbabwe. Utdannet Master of Science fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og har en Master i finans fra Handelshøyskolen BI. 

 

BeslutningstakerneI artikkelserien «Beslutningstakerne» forteller medlemmer av Econa hvilken rolle de har i virksomheter som står overfor megatrender som teknologisk utvikling, klima, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer. Og hvordan de påvirker beslutninger som får stor betydning for bedriften og samfunnet. Les om flere beslutningstakere