Økonomer velger bort offentlig sektor

Kun sju prosent av økonomistudentene foretrekker å jobbe i det offentlige fremfor det private når de velger sin første jobb. Tre av fire økonomistudenter foretrekker privat sektor, mens resten har ingen preferanser. Denne tendensen har vært stabil de siste årene i følge Econas studentundersøkelse.

Handshake between businessman and businesswoman in a meeting

- Offentlig sektor framstår gjennomgående som en mindre attraktiv arbeidsgiver for økonomistudenter. Dette er faresignaler som kommunesektoren bør være spesielt oppmerksom på. Det offentlige skal forvalte dine og mine skattepenger til fellesskapets beste. Høyere økonomikompetanse er derfor kritisk for å drifte moderne kommuner effektivt, sier fagsjef i Econa Joakim Østbye. 

Lyspunktet for offentlig sektor som arbeidsgiver, er at sektoren blir noe mer attraktiv jo lengre ut i studiene man kommer. Særlig er femteårsstudentene noe mer positive, men fortsatt er privat langt mer populært.

Østbye mener offentlig sektor har en kommunikasjonsutfordring.  - Offentlig sektor må mer på banen og konkurrere med de private aktørene på studiestedene om de nyutdannede. Vi ser at økonomistudentene har for lite kunnskap om arbeidsmarkedet og hvilke spennende jobber offentlig sektor kan tilby, sier Østbye.  

Det er flere jenter enn gutter som foretrekker offentlig sektor. De er også generelt sett mer positive til offentlig sektor som arbeidsgiver. - Hvorfor det er slik kan vi bare spekulere i, men vi vet fra andre undersøkelser at jenter i større grad velger offentlig sektor grunnet ønske om mer fleksible ordninger slik at familielivet går lettere i hop. Gutter velger i større grad privat sektor som har bonusordninger. Valg av sektor er dermed en viktig faktor når man skal se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Valgene man tar gir til dels store utslag i hva man får i lønningsposen, sier Østbye

Om undersøkelsen:

Econas studentundersøkelse ble foretatt i perioden 20. mai til 15. juni 2014, 1.472 økonomistudenter har svart. Undersøkelsen har en svarprosent på 40 prosent som er høyt for denne type undersøkelser.

For ytterligere informasjon:

Gry Ljøterud, kommunikasjonsansvarlig i Econa, gry@econa.no, tlf. 905 88 817

Joakim Østbye, fagsjef i Econa, joakim@econa.no, tlf. 976 70 764