Økonomi og administrasjon

Økonomi og administrasjon er flaggskipet innenfor økonomifagene, ved noen utdanningsinstitusjoner kaller man studieretningen for økonomi og ledelse, eller Siviløkonomstudiet.

Skolebygg

Velger du en bachelorgrad i økonomi og administrasjon får du god innsikt i viktige elementer innen regnskap og revisjon, finans, samfunnsøkonomi, markedsføring, forretningsstrategi og om hvordan organisasjoner fungerer. I tillegg skal du velge fordypningsfag i en retning som interesserer deg.

Kunnskapen du tilegner deg gjennom en bachelorgrad i økonomi og administrasjon er allsidig og etterspurt av arbeidsgivere.

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon er bygd opp av tre grunnleggende fagretninger:

Bedriftsøkonomi har den enkelte bedrift som det sentrale studieobjekt. Hva er en bedrifts inntekter og utgifter og hvordan styres bedriftens økonomi? Hva er en god investering for bedriften? I bedriftsøkonomiske fag lærer du om hvordan en bedrift ledes og administreres.

Samfunnsøkonomi, har samfunnet som helhet som det viktigste studieobjektet, normalt er det et lands økonomi som studeres. Hvordan påvirker finanskrisen et lands arbeidsledighet? Hvordan fordele ressurser mest mulig effektivt mellom aktører? Samfunnsøkonomiske fag gir innsikt i mange fundamentale problemstillinger samfunn og individer står ovenfor.

Administrasjonsfag handler i stor grad om hvordan organisasjoner og samfunnet organiserer seg, men inkluderer også et viktig fag som markedsføring. Tema som faller inn under administrasjonsfag er Human Resources (HR), organisasjonsteori, hvilke typer organisasjoner som finnes og hvorfor noen typer organisasjoner lykkes bedre enn andre under gitte omstendigheter.

Vi anbefaler deg å tilbringe et semester i utlandet hvis du tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Studiesteder for dette studiet

Handelshøyskolen BI i Oslo - Siviløkonom

Handelshøgskolen i Bodø - Siviløkonom

Norges handelshøyskole - Siviløkonom

Universitetet i Agder - Siviløkonom

Universitetet i Stavanger - Siviløkonom

 

BI (Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen)

Handelshøyskolen NMBU

Høgskolen i Innlandet:

               Lillehammer

               Rena

Høgskolen i Molde

Handelshøyskolen OsloMet 

Universitetet i Sørøst-Norge (Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Vestfold)

Høgskolen i Østfold

Høgskolen på Vestlandet (Bergen, Haugesund, Sogndal)

NLA Høgskolen - Oslo

Nord Universitet – (Bodø, Mo i Rana eller Steinkjer)

NTNU (Gjøvik, Trondheim, Ålesund)

UiT Norges arktiske universitet:

               Alta

               Harstad

               Narvik

               Tromsø

Universitetet i Agder