Økonomi og administrasjon/ledelse (Siviløkonom)

En master i økonomi og administrasjon er den klassiske Siviløkonomutdanningen. Programmet er bygd opp av en hovedprofil og en støtteprofil i forskjellige fagområder, samt en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng. Denne sammensetningen sikrer en bredde som er svært attraktiv i arbeidslivet.

Ung mann

Siviløkonomutdanningen tilbys ved 11 høyskoler og universiteter i Norge!

Studiestedene tilbyr ulike profiler. Hva som tilbys endres også over tid og større skoler har naturligvis et større mangfold å velge i enn små skoler.

Handelshøyskolen BI i Oslo

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Handelshøyskolen OsloMet

Universitetet i Sørøst-Norge

Nord Universitet

Norges Handelshøyskolen (NHH)

NTNU

Handelshøyskolen NMBU

UiT Norges arktiske universitet – Alta/Harstad

UiT Norges arktiske universitet – Tromsø

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger