Økonomikunnskap og forbrukslån

Det er med stor interesse jeg til stadighet leser om hvor gullkantet investeringer i såkalte forbruksbanker er, og hvordan det stadig dukker opp nye banker som ønsker å ta sin del av kaka.

Den eventyrlige avkastningen aksjeeierne har på sin pengeplassering er speilbilde av det tapet kundene har på å ta forbrukslån i disse bankene. Det skjer en enorm verdioverføring fra kundene til bankeierne, en overføring man ikke skulle tro var mulig i et moderne opplyst samfunn.

For meg som er nesten manisk redd for å la mitt kredittkortbruk bli rentebærende og frykter renters rente som pesten, og som derfor betaler hele det utestående beløp ved forfall, er det overraskende å se at 70 % av kredittkortgjelden her i landet er rentebærende. Om noen hadde spurt, så hadde jeg trodd det var motsatt, at 70 % ble innbetalt før det ble rentebærende etter 30 dager.

Andre nøkkeltall som viser at noe er galt, er at forbrukslån i 2016 stod for 3 % av husholdningenes gjeld, men hele 12 % av renteutgiftene, økende til 14 % i 2017.

Hvorfor blir det slik? Det er sikkert mange grunner til det. Jeg tror mye av årsaken ligger i dårlig kunnskap om økonomi. Når du ikke vet hva rente er, når du ikke har oversikt og kan planlegge din økonomi, er utgangspunktet dårlig for å ta de gode beslutningene om penger.

Jeg underviste selv 70 tiendeklassinger i økonomi for noen uker siden som deltager i Econas satsing for å få økonomikunnskap inn i skolen, kalt Økonomiglede. De unge må vite at renter er prisen på penger. At penger til 20 % på et kredittkort er 10 ganger prisen på penger til et boliglån til 2 %. Risikoen er forskjellig, men allikevel – penger er penger. De må vite at på et kredittkort betales prisen for pengene hver måned, og at effekten av rentes rente på en høy rente som beregnes månedlig er enorm.

I den grad vi skal bruke mer penger her i landet, så bruk den på skolen og ikke på å betale renter på forbrukslån. Skal vi mestre en stadig mer komplisert privatøkonomi, med mange vanskelig valg enten det gjelder lån, sparing, pensjon, lønn og skatt osv. må vi få med oss kunnskapen og lære å håndtere penger så tidlig som mulig. Sats på økonomikunnskapen i skolen!