Økonomiprofessor Alexander Cappelen får Akademikerprisen

Econa er både stolte og glade over at professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Alexander Cappelen, er kåret til vinner av årets Akademikerpris. Prisen deles ut av Akademikerne under Akademikerkonferansen 29. oktober 2013.

Alexander W. Cappelen

Cappelen er en viktig bidragsyter innen feltet eksperimentell økonomi, et felt det satses på i større grad i Norge, og som det også er sterk internasjonal interesse for.

Econa var så heldig å ha Cappelen som fagredaktør i Magma nummer 5 i 2012, hvor temaet var nettopp eksperimentell økonomi. Her viser tidsskriftet bredden i adferdsøkonomi gjennom artikler om alt fra hvordan omleggingen av pensjonssystemet påvirker investeringsvalg i forskjellige grupper, til en studie av entreprenørskap som en vei ut av fattigdom.

Adferdsøkonomi trekker økonomifaget videre ved at forskerne i større grad bruker psykologi som forklaringsvariabel. Økonomisk teori tar ofte utgangspunkt i homo economicus; mennesket som alltid tar rasjonelle valg basert på perfekt informasjon og valg som maksimerer deres økonomiske situasjon.

I virkeligheten tar vi ikke alltid rasjonelle valg. Ofte spiller psyke, omgivelser, kjønn og geografi inn. Cappelen og Tungodden sier det godt i artikkelen «Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter»; Adferdsøkonomi søker å gi økonomifaget et mer realistisk fundament og på den måte forbedre fagets evne til å forklare økonomiske fenomen og økonomisk adferd.

I tillegg til at det trekkes på kunnskap fra andre fagfelt, drives det også faglig nybrottsarbeid ved utstrakt brukt av eksperimenter. Eksperimentell metode har over de siste årene blitt en stadig viktigere del av økonomifaget. Det brukes både lab og felteksperimenter innen alt fra utviklingsøkonomi til finans. På den måten har faget på mange måter nærmet seg de mer kliniske metodene man ofte ser innen medisinen, hvor man har større kontroll og hvor eksperimentene tillater randomisering.  På mange måter gir det resultatene en enda større validitet.

Cappelen er en av initiativtakerne bak etableringen av The Choice Lab ved NHH. Det var på bakgrunn av funn gjort her at Cappelen i fjor kunne fortelle DN at «kvinnelige studenter lyver mer». Bildet er litt mer nyansert enn overskriften vil ha det til. I det store og det hele viste deltakerne en uvilje mot å lyve, men i markedssituasjoner var det en overvekt av jenter som lettere tydde til en hvit løgn enn deres mannlige medstudenter. Men dette er ett eksempel på hvordan eksperimenter gir funn man ikke ellers hadde funnet ved skrivebordsanalyser av samme tema.

Econa er glade for at Akademikerprisen går til en som har trukket og trekker økonomifaget fremover, og bidrar til å gi det en ekstra dimensjon og, med det, også gir faget høyere og bedre kvalitet. Dette lover godt for morgendagen og for fremtidens økonomer!