Arrangement

Økonomisk psykologi/prispsykologi

Hva tror vi Rema tjener på et kneippbrød? Tror vi de store kjedene tjener grovt med penger på oss? Hvilke mekanismer styrer våre prisoppfatninger? Hva er billig, hva er dyrt, og hva er en rettferdig pris? I det hele tatt - har forbrukere flest egentlig peiling på pris?